SCHOORSTEENVEGER

Waarom schoorsteenvegen?

Bij verbranding ontstaat rook en roet. Roet hecht zich aan de schoorsteenwand.  Wanneer ook (af en toe) nog eens verkeerd gestookt wordt, bijv. met te vochtig hout, ontstaat bovendien een teerachtige stof, creosoot genaamd, die zich eveneens hecht aan de schoorsteenwand en dan met name bovenin. Deze stof kan uiteindelijk schoorsteenbrand veroorzaken. Zeer vervelend, maar uiteindelijk slechts materieel. Wat veel belangrijker is, en helaas wordt dit veelal onderschat, is de kans op koolmonoxidevergiftiging met bewusteloosheid, of nog erger, tot gevolg. Dit kan ontstaan wanneer de rookgassen niet meer, of slecht, afgevoerd kunnen worden omdat de schoorsteen simpelweg dicht geslibd is.

Hoe moet een schoorsteen geveegd worden?

Een schoorsteen kan van onderaf en van bovenaf geveegd worden. Welke van deze twee manieren ook gebruikt wordt, belangrijk is dat de hele schoorsteen geveegd wordt. Wanneer dit niet het geval is, bestaat de kans dat de roet/creosoot ergens in de schoorsteen wordt samendrukt. Wanneer dit proces herhaaldelijk plaatsvindt, kan de schoorsteen dicht slibben, met alle gevolgen van dien.
Tenzij de kachel en/of de schoorsteenconstructie het niet mogelijk maakt, vegen wij uw schoorsteen van onderaf. Wanneer dit niet mogelijk is of als wij twijfelen aan de conditie van de schoorsteenmond, vegen wij van bovenaf. Wij brengen hierbij een geringe meerprijs in rekening. Wij houden nauwkeurig op uw klantenkaart bij op welke wijze geveegd wordt.
Wij gebruiken professionele gereedschappen, voor RVS kanalen hebben wij b.v. speciale nylon borstels. Voor afzuiging hebben wij een veiligheidszuiger van de (hoogste) klasse H, zodat er geen stof in uw kamer achterblijft.