WERKWIJZE

Schoorsteen vegen vanaf onder

Via de kachel wordt de schoorsteen geveegd m.b.v. flexibele veegstokken waaraan, afhankelijk van het materiaal van het kanaal, een stervormige veegborstel is bevestigd. De borstel wordt heen- en weer bewogen tot de schoorsteenmond. De roet die hierbij naar beneden komt wordt afgezogen met de zuiger.
Wanneer wij met de veegstokken niet via de kachel in de schoorsteen kunnen komen, moet de kachel verwijderd worden,zodat wij met de stokken via de pijp of rechtstreeks in de schoorsteen kunnen komen.  Zie voor verwijdering van de kachel de algemene voorwaarden.
Sowieso dekken wij de plaats waar wij werken voor de kachel af met kleden zodat wij niets beschadigen of verontreinigen.

Schoorsteenveger Emmen, Borger, Borger-Odoorn, Gieten, Exloo

Schoorsteen vegen vanaf boven

SVA-stokken2Wanneer vanuit de kachel afgezogen kan worden zullen wij deze eerst sluiten en afdekken met kleden. Wanneer dit niet kan moet de kachel verwijderd worden en wordt de pijp of schoorsteen afgepropt of afgesloten met een roetzak. Via de schoorsteenmond wordt de veegborstel m.b.v. een kogelgewicht heen- en weer bewogen tot onderin de pijp of schoorsteen. Hierna wordt de kachel geopend (of de prop/roetzak verwijderd) en de roet afgezogen.
Wanneer,  b.v.  door achterstallig onderhoud, in de schoorsteen een zodanige hoeveelheid vervuiling/creosoot is aangekoekt dat de schoorsteen deels is dichtgeslibd, zal dit mogelijk niet verwijderd kunnen worden gedurende een reguliere veegbeurt. In zo’n geval zal altijd eerst met u overlegd worden hoe we dit aanpakken.

Vogelnesten uit schoorsteen verwijderen

Hiervoor gebruiken wij een speciale nestboor die wij bevestigen aan onze stokken. Veelal zal dit van onderaf gebeuren. Het nest wordt volledig doorboord en in onderdelen naar beneden getrokken. Nesten die over een lengte van 2 meter in een pijp/schoorsteen zitten, zijn geen uitzondering.